Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Gimnazjum we Frampolu w roku szkolnym 2010/2011

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Gimnazjum we Frampolu w roku szkolnym 2010/2011 ...doc