Najważniejsze wydarzenia  
 z " Życia" Gimnazjum we Frampolu 
w roku szkolnym 2010/2011

Dzieñ Edukacji Narodowej

  Rozmiar: 59408 bajtów Rozmiar: 59632 bajtów Rozmiar: 60744 bajtów
  Rozmiar: 59574 bajtów Rozmiar: 58928 bajtów Rozmiar: 61108 bajtów

Sportowe Podsumowanie Pracy Szkolnego Zwiızku Sportowego za Rok Szkolny 2009/2010

  Rozmiar: 59408 bajtów Rozmiar: 59632 bajtów Rozmiar: 60744 bajtów

Najważniejsze wydarzenia  
 z " Życia" Gimnazjum we Frampolu 
w roku szkolnym 2007/2008

Otrzêsiny klas Pierwszych

  Rozmiar: 59408 bajtów Rozmiar: 59632 bajtów Rozmiar: 60744 bajtów
  Rozmiar: 59574 bajtów Rozmiar: 58928 bajtów Rozmiar: 61108 bajtów

Sportowe Podsumowanie Pracy Szkolnego Zwiızku Sportowego za Rok Szkolny 2006/2007

  Rozmiar: 59408 bajtów Rozmiar: 59632 bajtów Rozmiar: 60744 bajtów

Najważniejsze wydarzenia  
 z " Życia" Gimnazjum we Frampolu 
w roku szkolnym 2006/2007

Impreza Profilaktyczna

  Rozmiar: 59408 bajtów Rozmiar: 59632 bajtów Rozmiar: 60744 bajtów
  Rozmiar: 59574 bajtów Rozmiar: 58928 bajtów Rozmiar: 61108 bajtów

Sportowe Podsumowanie Pracy Szkolnego Zwiızku Sportowego za Rok Szkolny 2005/2006

  Rozmiar: 59408 bajtów Rozmiar: 59632 bajtów Rozmiar: 60744 bajtów
  Rozmiar: 59574 bajtów Rozmiar: 58928 bajtów Rozmiar: 61108 bajtów
  Rozmiar: 59574 bajtów Rozmiar: 58928 bajtów Rozmiar: 61108 bajtów

Otrzêsiny klas Pierwszych

  Rozmiar: 59408 bajtów Rozmiar: 59632 bajtów Rozmiar: 60744 bajtów
  Rozmiar: 59574 bajtów Rozmiar: 58928 bajtów Rozmiar: 61108 bajtów

Najważniejsze wydarzenia  
 z " Życia" Gimnazjum we Frampolu 
w roku szkolnym 2005/2006

Zabawa Choinkowa

  Rozmiar: 59408 bajtów Rozmiar: 59632 bajtów Rozmiar: 60744 bajtów
  Rozmiar: 59574 bajtów Rozmiar: 58928 bajtów Rozmiar: 61108 bajtów
  Rozmiar: 59574 bajtów Rozmiar: 58928 bajtów Rozmiar: 61108 bajtów

Bal Sylwestrowy Organizowany Przez Radê Rodziców

  Rozmiar: 59408 bajtów Rozmiar: 59632 bajtów Rozmiar: 60744 bajtów
  Rozmiar: 59574 bajtów Rozmiar: 58928 bajtów Rozmiar: 61108 bajtów

Najważniejsze wydarzenia  
 z " Życia" Gimnazjum we Frampolu 
w roku szkolnym 2004/2005

UROCZYSTE ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2004/2005

  Rozmiar: 59408 bajtów Rozmiar: 59632 bajtów Rozmiar: 60744 bajtów
  Rozmiar: 59574 bajtów Rozmiar: 58928 bajtów Rozmiar: 61108 bajtów
  Rozmiar: 59408 bajtów Rozmiar: 59632 bajtów Rozmiar: 60744 bajtów

214 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI

  Rozmiar: 59408 bajtów Rozmiar: 59632 bajtów Rozmiar: 60744 bajtów
  Rozmiar: 59574 bajtów Rozmiar: 58928 bajtów Rozmiar: 61108 bajtów

Egzamin Gimnazjalny

  Rozmiar: 59408 bajtów Rozmiar: 59632 bajtów Rozmiar: 60744 bajtów

Podsumowanie Konkursów Przedmiotowych

  Rozmiar: 59408 bajtów Rozmiar: 59632 bajtów Rozmiar: 60744 bajtów
  Rozmiar: 59574 bajtów Rozmiar: 58928 bajtów Rozmiar: 61108 bajtów

Dzieñ Wiosny w Europie
oraz Dzieñ Jêzykowy

  Rozmiar: 59408 bajtów Rozmiar: 59632 bajtów Rozmiar: 60744 bajtów
  Rozmiar: 59574 bajtów Rozmiar: 58928 bajtów Rozmiar: 61108 bajtów

Akcja profilaktyczna ALKOHOL SZKODZI

  Rozmiar: 59408 bajtów Rozmiar: 59632 bajtów Rozmiar: 60744 bajtów
  Rozmiar: 59574 bajtów Rozmiar: 58928 bajtów Rozmiar: 61108 bajtów

Otzêsiny klas I

  Rozmiar: 59408 bajtów Rozmiar: 59632 bajtów Rozmiar: 60744 bajtów
  Rozmiar: 59574 bajtów Rozmiar: 58928 bajtów Rozmiar: 61108 bajtów