Dyrektorem Gimnazjum we Frampolu jest:
mgr inż. Józef Dubiel

V-ce Dyrektorem Gimnazjum we Frampolu jest:
mgr Teresa Moskwa

Grono Pedagogiczne


JĘZYK POLSKI -  Grażyna Książek, Anna Maciocha, Beata Wójcik, Iwona Bryła, Ewa Jaskuła


JĘZYK ANGIELSKI - Monika Mielnik - Deryło, Stefan Pindor, Anna Kot 


JĘZYK ROSYJSKI - Alfreda Saj, Sylwia Małysz


HISTORIA - Teresa Moskwa, Elżbieta SajWIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - Elżbieta Saj, Wioletta Magoch


MATEMATYKA - 
Danuta Błaszczak, Bożena Portka, Marek Wójcik, Joanna Kalisz


FIZYKA - Joanna Kalisz


CHEMIA - Józef Dubiel, Józef Stasieńko, Tadeusz Serwański


BIOLOGIA - Tadeusz Serwański


GEOGRAFIA - Bożena Sarzyńska


INFORMATYKA - Krzysztof Błaszczak, Bożena Sarzyńska, Marek Wójcik


SZTUKA, MUZYKA, TECHNIKA - Krzysztof Jasiński


WYCHOWANIE FIZYCZNE - Małgorzata Tchórzewska, Tomasz Wójcik, Krzysztof Błaszczak


RELIGIA - Ks. Mariusz Pastuszak, Halina Koszarna, Joanna Korgul