Przedmiotowy system oceniania z informatyki
Test wiadomości z działu Internet
Sprawdzian dla klas I
Prezentacja pt. Wstawianie rysunków do tekstu
Wirusy komputerowe w opracowaniu W. Ozgi
Grafika komputerowa w wykonaniu D. Gliny

 

Pięć lekcji z działu ALGORYTMIKA (klasa III)
Zagadnienia powtórzeniowe dla klasy III