W naszym Gimnazjum działają następujące 
organizacje i  koła zainteresowań: